Thứ Bảy, 27 Tháng Mười Một 2021

HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI TP.HCM

A13/14 Mai Bá Hương, Lê Minh Xuân, Bình Chánh, TP.HCM, Việt Nam
0988 342 848
bantruyenthong.hvpgvntphcm@gmail.com

BAN QUẢN TRỊ
HỌC VIỆN

Nội viện Tăng:
TT. THÍCH CHƠN MINH

Trưởng ban Quản viện
0909.783.105

Nội viện Ni:
NI SƯ NHƯ NGUYỆT

036.389.6699

Văn phòng học viện:
TT. THÍCH GIÁC HOÀNG

0937.103.910

Phòng đào tạo:
TT. THÍCH VIÊN TRÍ

0919.148.172

Bộ phận tài vụ:
SƯ CÔ DIỆU NGỌC

0908.821.952

Scroll Up